มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. หารือ GIAPSA แนวทางพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาคู ภาคใต้
วันนี้ (7 พ.ย. 2562) ผศ. ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผศ.ดำรงศ์พันธ์  ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าสาคู พื้นที่ชุมชนท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ Dr. Hiroyuki Konuma คณะกรรมการผู้บริหารจาก General Incoperated Association for the promotion of Self-reliance in Asia (GIAPSA) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นสาคู ภาคใต้ ณ พื้นที่แหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริพื้นที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว จ.นครศรีธรรมราช อันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th